Rewitalizacja centrów miast – zainwestuj w Katowicach

Opublikowano 2011/05/24 przez Construction Club

Przy współpracy z Urzędem Miasta Katowice zorganizowaliśmy 24 maja kolejny z cyklu warsztatów dotyczących Rewitalizacji Centrów Miast, spotkanie poświęcone było inwestycjom w Katowicach. W trakcie pierwszej części spotkania wspólnie z uczestnikami, pod opieką przedstawiciela urzędu miasta Katowice obejrzeliśmy aktualne i planowane inwestycje na terenie Katowic. W drugiej części spotkania przedstawicielka Biura Obsługi Inwestorów Strategicznych UM Katowice przekonywała zgromadzonych, że warto zainwestować w Katowicach. Natomiast pracownicy Wydziału Rozwoju Miasta UM Katowice opowiedzieli o obszarze Kwartału Pawła – Wodna – Górnicza w kontekście dokumentów strategicznych.A firma Accreo Taxand: przedstawiła temat finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w województwie śląskim w inicjatywie JESSICA. Uczestników zaprosiliśmy do wzięcia udziału w warsztacie dyskusyjnym na temat koncepcji zagospodarowania dla obszaru Pawła -Wodna- Górnicza z udziałem branży wykonawczo-deweloperskiej, instytucji finansujących, architektów , przedstawicieli miasta i Uniwersytetu Śląskiego.

Zdjęcia: Andrzej Chomczyk (Sztuka Kadru)

This post is also available in: angielski