Spotkania Construction Club

Organizowane przez nas spotkania i konferencje stanowią cenną platformę wymiany doświadczeń i informacji pomiędzy podmiotami skupionymi wokół branży budowlanej i deweloperskiej, zrzeszającą zarówno przedstawicieli generalnych wykonawców, podwykonawców, deweloperów, inwestorów, przedstawicieli administracji publicznej i samorządowej, jak również przedstawicieli świata polityki.

Obecnie nasze spotkania mają charakter cykliczny. Spotykamy się, aby podyskutować o zagadnieniach, inwestycjach i bieżących wydarzeniach w naszej dziedzinie. Dzięki zaangażowaniu, wiedzy i wymianie doświadczeń na klubowej platformie udało nam się zrealizować następujące przedsięwięcia.:

  1. Rozpoczęte trzy lata temu rozmowy wspólnie z PKP Nieruchomości dotyczące Ustawy o własności warstwowej dały początek dzisiejszym zaawansowanym planom legislacyjnym, potwierdzonym przez Ministerstwo Infrastruktury.
  2. Dopuszczenie projektantów kolejowych z zagranicy do projektów realizowanych w Polsce dzięki interwencjom w Ministerstwie Infrastruktury.
  3. Interwencje w zakresie ujednolicenia SIWZ w Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad.
  4. Wspólne ze spółką PL.2012 wypracowanie kompromisu między zamawiającym a wykonawcą.